Site Loader

Yhdysvalloissa voimassa oleva aselaki perustuu Yhdysvaltojen perustuslain toiseen lisäykseen vuodelta 1791. Perustuslaissa kansalaiselle on myönnetty oikeus kantaa asetta. Lain tulkitseminen vaihtelee osavaltioittain. Pääosin Yhdysvalloissa aseen voi omistaa kuka tahansa yli 18-vuotias, jolla ei ole todettua mielisairautta, rikosrekisteriä tai jota ei ole erotettu maan asevoimista. Maassa tehdään vuosittain valtavasti aseellisia henkirikoksia, jotka vuodesta toiseen kuohuttavat maan sisällä ja ulkopuolella. Yhdysvalloissa kansalaiset omistavat eniten käsiaseita koko maailmassa: maailman kaikista siviilien omistamista aseista 35-50 % on Yhdysvalloissa. Maailman väestöstä Yhdysvallat edustavat vain 5 prosenttia. Vuodesta 1994 omistettujen aseiden määrä on kasvanut 38 prosentilla, käsiaseiden määrä on kasvanut 71 prosenttia. Liittovaltion aselait muodostavat perustan boostcasino bonus Yhdysvaltojen osavaltioiden aselainsäädännölle. Osassa osavaltioita säädökset ovat lievemmät kuin liittovaltion laissa, joissain osavaltioissa tiukemmat. Vuonna 1968 astui voimaan Gun Control Act eli laki joka säätelee asekauppaa. Laki ei kuitenkaan koske yksityisihmisten välistä asekauppaa eikä asenäyttelyissä tapahtuvaa myyntiä, joten melkein kuka vain voi ostaa ja myydä aseita. Vain harvassa osavaltiossa aseen ostajan taustat tarkistetaan. Melkein kaikissa osavaltioissa kansalaiset voivat oleskella julkisilla paikoilla ase esillä ja aseenomistaja saa laillisesti ampua aseellaan jos tuntee olonsa uhatuksi. Puolet osavaltioista hyväksyy hyökkääjän kuolettavan ampumisen paikoissa, jossa aseenomistajalla on oikeus olla, kuten kotona tai julkisella paikalla. Rekisteriä aseista ei useimmissa osavaltioissa ole.
Yhdysvalloissa aseet tappavat enemmän kuin autot
Yhdysvalloissa aselaki on vahvasti mielipiteitä jakava aihe. Vapaammalla aselainsäädännöllä ja kasvavalla rikollisuudella kuten murhien, aseellisten ryöstöjen ja pahoinpitelyiden välillä on yritetty löytää yhteys. 70 prosenttia murhista Yhdysvalloissa tehdään ampuma-aseella. Joukkomurhia on helpompi tehdä kovilla ampuma-aseilla, kuten vuoden 2017 Las Vegasin joukkomurha todisti. Paddock ehti surmata 58 ihmistä kymmenessä minuutissa eikä kukaan pystynyt tekemään mitään. Ampuja Paddockin asevarasto oli ostettu lain mukaisesti. Kotona tapahtuvien aseisiin liittyvät onnettomuudet ovat lisääntyneet. Monet lapset ovat kuolleet turhaan kokeillessaan isänsä omistamaa ladattua asetta tai aseita. Yhdysvalloissa puolet itsemurhista tehdään aseen avulla. Aselain puolustajat muistuttavat että murhaajat pystyvät hankkimaan aseensa miten vain, vaikka aseiden saantia rajoitettaisiinkin. Tästä esimerkkinä on Venäjä, jossa aseiden saaminen on vaikeaa mutta Venäjä on yksi maailman väkivaltaisimmista maista. Aseiden käytön seurauksena Yhdysvalloissa kuolee vuosittain kuitenkin yli 60 000 ihmistä. Määrä kasvaa joka vuosi. Joukkomurhat ovat siirtyneet jopa päiväkoteihin, joiden seurauksena pieniä lapsia kuolee yhden mielenvikaisen takia. Väkivaltaisuuden nähdään olevan yhteiskunnallinen ongelma, johon pitäisi politiikan keinoin puuttua. Aselain kiristämisen ei uskota auttavan sitä vaan ainoastaan yksilöiden mielenterveysongelmien havaitseminen ja hoitaminen ennaltaehkäisevästi parantaisi nykyisiä Yhdysvaltojen tilastoja.
Aseharrastajat, yksilön oikeudet ja itsepuolustus
Vapaamman aseen kantamisen puolestapuhujia ovat aseharrastajat sekä metsästäjät, jotka voivat joutua byrokratian käsiin asetta hankkiessaan. Kiristyneellä aselainsäädännöllä markkinoilta kielletyt aseet ovat kuitenkin yhtä voimakkaita kuin metsästysaseet, joita saa omistaa luvan kanssa. Suurin osa aseiden omistajista on kuitenkin vaarattomia ja käyttävät asetta omissa harrastuksissaan tai omaksi turvakseen. Yhdysvalloissa aseen kantaminen julkisissa paikoissa on jopa näytetty parantaneen turvallisuuden tunnetta etenkin naisilla raiskaajia ja häiritsijöitä kohtaan. Toisten mielestä aseen omistaminen itsepuolustamiseksi on aivan järjetöntä. Itsepuolustus voi tapahtua myös esimerkiksi pippurisuihkeella. Yhdysvalloissa yksilön oikeutta suojella itseään ja perhettään aseellisesti käsitetään perusoikeutena. Suomen lainsäädännön mukaan metsästys- ja kilpa-ammunta-aseen saa helposti jos ostajalla on taustat kunnossa. Suomessa asetta ei saa kuitenkaan ostaa puolustaakseen itseään toisin kuin Yhdysvalloissa. Tämä käytäntö Yhdysvalloissa on alkujaan ajoilta jolloin vapaa kansalainen joutui suojelemaan itseään ja perhettään muilta, sillä valtio ei sitä pystynyt tekemään. Suomessa tällaista historiallista perintöä tai tarvetta ei ole syntynyt. Suomessa valtiolla on aina ollut ylin määräysvalta tulivoiman käytössä, tästä esimerkkinä poliisi. Sisällissodasta huolimatta Suomi on pysynyt yhtenäisenä. Suomalaiset eivät tunne tarvetta itsensä puolustamiseen aseellisesti, vaan meillä on luottamusta edelleen valtiota ja sen päätösvaltaa kohtaan, toisin kuin Yhdysvalloissa. Aselain älyttömyys näkyy joissain osavaltioissa, joissa aseenomistajalla on jopa oikeus ampua lakia rikkovaa valtion virkamiestä. Suomeen tällainen lainsäädäntö ei sovi mitenkään.

Post Author: fantasticgemsbok79c9ce84